prawko.com.pl

Blog tematyczny o motorach, samochodach i lifestyle'u.

Samochody

Najważniejsze zasady ruchu drogowego

Najważniejsze zasady ruchu drogowego

Podczas poruszania się po drogach konieczna jest znajomość zasad oraz przepisów ruchu drogowego. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać z najważniejszymi aspektami dotyczącymi poruszania się po drogach.

Sprawdź także: Wymiana oleju – dlaczego jest tak ważna?

Podstawowe zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego przede wszystkim określają istotę wykonywania różnych manewrów na drodze. Wśród nich można wskazać między innymi wymijanie, omijanie oraz wyprzedzanie. W większości przypadków wyprzedzanie powinno być realizowane z lewej strony. Należy wykonywać ten manewr jedynie, gdy jest to możliwe. Natomiast podczas omijania powinno się zwrócić uwagę na fakt, czy pojazd jadący jako pierwszy nie ustępuje pierwszeństwa pieszym na pasach.

Pierwszeństwo przejazdu

Kolejnym istotnym zagadnieniem na drogach jest kwestia związana z pierwszeństwem przejazdu. Warto w tym przypadku zapoznać się z hierarchią ważności sygnałów oraz znaków, które znajdują się na drogach, a także z przepisami drogowymi. Najważniejsze są sygnały wydawane przez osobę kierującą ruchem, na przykład policjanta. Potem powinno się patrzeć na sygnały świetlne, a następnie na znaki drogowe. Ostatnim zaleceniem jest kierowanie się regułą prawej dłoni.

Rondo a skrzyżowanie

Warto zapoznać się również ze sposobami poruszania się po rondach, czyli skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Ruch na nich odbywa się w jedną stronę, zazwyczaj wokół placu lub wyspy. Wjeżdżając na rondo należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom, które już się na nim znajdują. Konieczność ustąpienia osobom wjeżdżającym na rondo jest niezwykle rzadka i wiąże się z nią konieczność ustawienia stosownych znaków.

Prędkość na drogach

Podczas jazdy należy stosować się również do obowiązującej na poszczególnych drogach prędkości poruszania się. W obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia, należy poruszać się z prędkością do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. W strefie zamieszkania będzie to prędkość do dwudziestu kilometrów na godzinę. Wyższe prędkości można rozwijać na drogach szybkiego ruchu, na przykład autostradach, gdzie obowiązuje prędkość do stu czterdziestu kilometrów na godzinę.

Zatrzymywanie się i postoje

Nauka znaków drogowych powinna także obejmować kwestie związane z zatrzymywaniem się oraz postojem. Zatrzymanie pojazdu nie trwa dłużej niż minutę i nie wynika z warunków oraz przepisów ruchu drogowego. Natomiast postój pojazdu oznacza jego unieruchomienie na czas powyżej minuty, które wynika z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Bardzo często pojęcia te są mylone, dlatego dochodzi do popełniania błędów przez kierowców.

Wyposażenie samochodu

Podczas użytkowania samochodu warto zwrócić uwagę na fakt, iż posiadanie w nim pewnego wyposażenia jest obowiązkowe. Wśród niezbędnych elementów wyposażenia, które powinny się znaleźć w każdym pojeździe, można wskazać przede wszystkim gaśnicę z homologacją oraz trójkąt ostrzegawczy. Oprócz tego warto również umieścić w pojeździe apteczkę, która może być przydatna w nieoczekiwanych sytuacjach, na przykład podczas kolizji drogowej lub wypadku.

Udostępnij